top of page

新泰東南亞餐廳(尖沙咀)

w1.jpg
banner12.jpg
banner12.jpg

新泰東南亞餐廳(尖沙咀)

ssr扭蛋_edited.png

住所

尖沙咀加拿分道25-31號國際商業信貸銀行大廈地下1A舖及地庫

​電話號碼

21177003

類型

SSR

​菜式

​地區

人均

泰國菜

尖沙咀

$101-200

秀吉1.png

堂食或外賣

​自行預約/安排

料理內容

Quote $300 (需計埋加一)

*注* 由於受疫症影響及數量限制,部份餐廳有可能暫時未能安排,如有需要請找美食專員連絡。

按此_edited.png
banner  300*1920.jpg
banner11.jpg
BANNER3331.jpg
bottom of page